Tư vấn, điều tra, đánh giá hiện trạng các nhà máy nước: Ngọc Hà, Nam Dư, Mai Dịch và Thượng Cát tại thành phố Hà Nội.

Cập nhật: 27/10/2020, 11:34:49 AM

Tư vấn, điều tra khảo sát và lập báo cáo đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất phục vụ xin cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất cho các nhà máy nước: Ngọc Hà, Nam Dư, Mai Dịch và Thượng Cát tại thành phố Hà Nội.

              Sáng ngày 23/10/2020, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định của Cục quản lý Tài nguyên nước đã họp để thẩm định các “Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất của các Nhà máy nước Nam Dư công suất 58.800m3/ngày, Mai Dịch công suất 37000 m3/ngày, Thượng Cát công suất 12000m3/ngày” của Công ty Nước sạch Hà Nội quản lý do Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO thực hiện dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Minh Khuyến - Phó Cục trưởng Cục quản lý Tài nguyên nước.

Đại diện đơn vị tư vấn - Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, ThS. Đào Đăng Hữu đã trình bày trước Hội đồng thẩm định các nội dung quan trọng của các Báo cáo. Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao chất lượng và nội dung của các Báo cáo và đồng ý thông qua.           Kết quả thẩm định của Hội đồng là cơ sở để Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác và sử dụng nước dưới đất cho các Nhà máy nước: Nam Dư công suất Dư công suất 58.800m3/ngày, Mai Dịch công suất 37000m3/ngày, Thượng Cát công suất 12000m3/ngày, tạo điều kiện cho Công ty nước sạch Hà Nội có đầy đủ cơ sở pháp lý tiến hành khai thác nguồn nước dưới đất để phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.