Đầu tư mới máy, thiết bị phòng Thí nghiệm

Cập nhật: 13/12/2014, 10:57:05 AM

Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Miền Nam đã đầu tư đồng bộ máy, thiết bị Thí nghiệm nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng đầy đủ và chính xác mọi yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực thí nghiệm và kiểm định các công trình xây dựng.

 
Máy ba trục
   

Máy cắt phẳng
   

Máy cưa đá
   

Máy nén ba trục
   

Máy đầm nén trong phòng
   

Máy ba trục
   

Máy nén bê tông 200 tấn
   

Máy nén bê tông 30 tấn

 
Thiết bị thấm
   

Máy trộn mẫu 1
   

Máy nén CBR trong phòng
   

Máy trộn mẫu 2
  
 
Máy kéo thép
   

Máy nén cố kết một trục
   

Máy thấm bê tông
   

Thiết bị thí nghiệm chảy-dẻo
USCo