Đầu tư mới thiết bị CPTU

Cập nhật: 13/12/2014, 10:26:07 AM

Thiết bị thí nghiệm xuyên CPTu đo sức kháng mũi xuyên (qc), sức kháng ma sát đơn vị (fs) và áp lực lỗ rỗng (u) bằng wire - less của hãng Envi Thụy Điển.

USCo