Thăm dò nước ngầm tại thành phố Tuy Hòa

Cập nhật: 15/12/2014, 09:17:20 AM

Chi nhánh USCo. tại miền Trung hiện đang thi công công trình thăm dò nước ngầm phục vụ Dự án cung cấp nước sạch của thành phố Tuy Hòa, (Trong ảnh là mặt bằng thi công trước và trong khi trận lũ tràn qua ngày 10.9.2008)Mặt bằng khoan trong lũ
USCO