Lắp đặt phòng thí nghiệm thực hiện công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Cập nhật: 07/07/2017, 01:55:42 PM

Ngày 12/5/2017 USCO đã ký hợp đồng số 1205/2017/HĐKT/HN.CIT/USCOvề việc Lắp đặt phòng thí nghiệm thực hiện công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng công trình Kho thạch cao và phụ gia xi măng thuộc gói thầu TC05.1: "Thi công xây dựng hạng mục nhà kho than, kho thạch cao và phụ gia xi măng" Dự án ĐTXD nhà máy xi măng Tân Thắng.

 Nội dung công việc:
Thực hiện toàn bộ công việc thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư công trình "kho thạch cao và phụ gia xi măng"  thuộc gói thầu TC05.1: "Thi công xây dựng hạng mục nhà kho than, kho thạch cao và phụ gia xi măng" Dự án ĐTXD nhà máy xi măng Tân Thắng.