Thí nghiệm các công trình do trung tâm thi nghiệm và kiểm định Quảng Ngãi thực hiện

Cập nhật: 18/07/2016, 04:19:51 PM

Hình ảnh các đơn vị LAS

  DO TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XD QUẢNG NGÃI - USCO

LAS-XD 138 THỰC HIỆN

 

 

1.Thí nghiệm – kiểm định chất lượng thi công Công trình :

                                       Đường Bờ nam Sông Trà Khúc

Quy mô dự án :

- Tổng chiều dài tuyến: L= 8.786,71m;

- Tổng mức đầu tư 999 tỷ đồng.

 

 

Đang thi công xây dựng
 


Đến tháng 7/2016 Hoàn thành 90% khối lượng thi công xây dựng

 

2.Kiểm định chất lượng Công trình cho chủ đầu tư : Thi công xây dựng đường tránh lũ phía tây Quảng Ngãi.

 

 

 

3.Thí nghiệm vật liệu và bê tông cho dự án Thủy điện : Sông Bung 4

 

 
 

          4.Thí nghiệm vật liệu và bê tông đầm lăn cho dự án : Thủy điện Nậm Ngiệp - Lào