Phân tích thí nghiệm phục vụ công trình nhà máy xi măng Tân Thắng - Trung tâm thí nghiệm Hải Phòng

Cập nhật: 16/08/2016, 02:45:27 PM

 Phân tích thí nghiệm:

Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng mẫu 9 chỉ tiêu, mẫu 7 chỉ tiêu.

Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá.
Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá- nén tách.
Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá- nén điểm.
Thí nghiệm mẫu xác định sự trương nở đất.
Thí nghiệm mẫu cố kết.

Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 3 trục) mẫu CU.

Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu nước toàn phần- Mẫu nước ăn mòn.

Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu nước toàn phần- Mẫu nước chiết.