Các công trình do Chi nhánh Công ty tại Miền Trung thực hiện

Cập nhật: 11/12/2014, 10:33:49 AM

Công trình: Khoan làm giếng khai thác nước dưới đất- Xã Cát Tài- Huyện Phù Cát- Tỉnh Bình Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCO