Các công trình do Chi nhánh Công ty tại Miền Trung thực hiện năm 2013

Cập nhật: 11/12/2014, 10:21:25 AM

Khảo sát ĐCCT-Xây dựng mở rộng cải tạo Nâng cấp bệnh viện Phong Da liễu trung ương Quy Hòa, Khoan làm giếng thăm dò nước dưới đất - Trung tâm quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành, Làm giếng khai thác D114, 12m3/ngày đêm - Kho dự trữ Bình Nghi Tây Sơn, Khảo sát địa chất công trình: Chung cư cao tầng Công ty CP xây dựng 47 phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

Công trình: Khảo sát ĐCCT-Xây dựng mở rộng cải tạo Nâng cấp bệnh viện Phong Da liễu trung ương Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 


anh chen 2.jpg

anh chen 3.jpg

Công trình: Khoan làm giếng thăm dò nước dưới đất - Trung tâm gặp gỡ Khoa học đa ngành, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
         
hình0386 new.jpg
hình0390 new.jpg

Công trình: Làm giếng khai thác D114, 12m3/ngày đêm - Kho dự trữ Bình Nghi Tây Sơn, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

IMG_130513_0441 new.jpg

IMG_140513_0444 new.jpg

Khảo sát địa chất công trình: Chung cư cao tầng Công ty CP xây dựng 47 phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

1.jpg

4.jpg
USCO