Công trình: Trụ sở làm việc khu hành chính Thành phố Quy Nhơn

Cập nhật: 11/12/2014, 10:23:54 AM

Công trình: Khoan cọc nhồi, gia cố hố móng chống sạt lở và khối nhà làm việc hành chính- Trụ sở làm việc khu hành chính Thành phố Quy Nhơn.

 

 

USCO