Khảo sát mặt bằng Khách sạn SEA STARS Hotel

Cập nhật: 28/08/2018, 10:42:01 AM

Khảo sát mặt bằng Khách sạn SEA STARS Hotel Địa điểm: Khu C Đô thị Cái Dằm- TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh

 Khảo sát mặt bằng Khách sạn SEA STARS Hotel
Địa điểm: Khu C Đô thị Cái Dằm- TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh