Khoan phụt xử lý chống thấm nền đập và khoan phụt gia cố nền đập, tràn xả lũ Dự án Hồ chứa nước Bản Lải

Cập nhật: 06/03/2019, 10:57:57 AM

Khoan phụt xử lý chống thấm nền đập và khoan phụt gia cố nền đập, tràn xả lũ Dự án Hồ chứa nước Bản Lải

 Khoan phụt xử lý chống thấm nền đập và khoan phụt gia cố nền đập, tràn xả lũ Dự án Hồ chứa nước Bản Lải
Đơn vị thi công: Chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - Xí nghiệp Xử lý nền móng và xây dựng
Thời gian thi công: Từ tháng 12/2018