Lễ động thổ Công trình nhà Quốc Hội

Cập nhật: 15/12/2014, 09:22:34 AM

Công trình xây dựng Nhà Quốc Hội là công trình quan trọng, mang tầm cỡ quốc gia đã được Nhà nước phê duyệt, công trình được xây dựng ngay trên Hội trường Ba Đình cũ. Ngày 18 tháng 02 năm 2009 Bộ Xây dựng đã ra quyết định số 138/QĐ-BXD về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho USCo “Khảo sát xây dựng giai đoạn thiết kế kỹ thuật công trình Nhà Quốc hội” do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình làm chủ đầu tư.

Ngày 19 tháng 02 năm 2009, Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình cùng đại diện Lãnh đạo Usco đã tiến hành làm lễ động thổ. Sau lễ động thổ lực lượng thi công của USCo đã tiến hành ngay công tác khoan khảo sát, đảm bảo yêu cầu chất lượng kỹ thuật và tiến độ đã được giao.
 


USCO