Kiểm tra thi công Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện, công trình biển

Cập nhật: 26/03/2021, 11:08:11 AM

Sáng ngày 26/3/2021, Đại điện Đại sứ quán Mỹ và Công ty URS đã kiểm tra công tác thi công ép cọc tại Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện, công trình biển của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tại Hải Phòng.