Khảo sát ĐCCT DA ĐTXD trạm xử lý nước thải gđ 1 công suất 3.500m3/ngày đêm

Cập nhật: 10/06/2019, 03:57:02 PM

Ngày 10/4/2019 USCO đã ký hợp đồng số 03/2019/KCNTIENHAI-XLNT/VGC-USCO về việc Khảo sát ĐCCT DA ĐTXD trạm xử lý nước thải gđ 1 công suất 3.500m3/ngày đêm

 Địa điểm: KCN huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình