Khảo sát ĐCCT mở rộng hiện đại hóa cảng Điền Công giai đoạn 1

Cập nhật: 04/08/2016, 03:33:27 PM

Ngày 09/3/2015, USCO đã ký hợp đồng số 135/HĐ-KTTV về việc: Khảo sát ĐCCT mở rộng hiện đại hóa cảng Điền Công giai đoạn 1 Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.

 
Nội dung công việc:
- Khoan khảo sát đất đá cấp I-III; cấp IV-VI, cấp VI-VIII
- Thí nghiệm hiện trường SPT đất đá cấp I-III; cấp IV-VI

- Thí nghiệm trong phòng: Mẫu đất nguyên dạng, mẫu cơ lý đá, mẫu đất không nguyên dạng, mẫu nước ăn mòn bê tông.

- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình
Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 3/2015