Khảo sát ĐCCT phục vụ thiết kế bản vẽ thi công Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội

Cập nhật: 04/08/2016, 03:34:10 PM

Ngày 21/01/2016 USCO đã ký hợp đồng số 44/2016/DAHTXH-USCO về việc : Tư vấn khoan Khảo sát ĐCCT phục vụ thiết kế bản vẽ thi công Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội.

 


Địa điểm: Ô D30, phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy- Quận Cầu Giấy- Hà Nội

Nội dung công việc:
- Khoan khảo sát đất đá cấp I-III
- Thí nghiệm hiện trường SPT cấp đất đá I-III

- Thí nghiệm trong phòng: Mẫu đất nguyên dạng cắt nén 1 trục 9 chỉ tiêu, mẫu đất không nguyên dạng, mẫu nước ăn mòn bê tông.

- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình
Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 01/2016