Khảo sát ĐCCT Trụ sở văn phòng làm việc và nhà ở tập thể các đơn vị thành viên Tổng công ty Đông Bắc tại xã Yên Thọ- Đông Triều- Quảng Ninh

Cập nhật: 04/08/2016, 03:33:39 PM

Ngày 10/8/2015, USCO đã ký hợp đồng số 506/2015/HĐTVXD về việc: Khảo sát ĐCCT Trụ sở văn phòng làm việc và nhà ở tập thể các đơn vị thành viên Tổng công ty Đông Bắc tại xã Yên Thọ- Đông Triều- Quảng Ninh.

Địa điểm: Huyện Đông Triều- Quảng Ninh
Nội dung công việc:
- Khoan khảo sát đất đá cấp I-III; cấp IV-VI
- Thí nghiệm hiện trường SPT đất đá cấp I-III; cấp IV-VI

- Thí nghiệm trong phòng: Mẫu đất nguyên dạng, mẫu cơ lý đá, mẫu đất không nguyên dạng, mẫu nước ăn mòn bê tông.

- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình
Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 8/2015