Khảo sát địa chất cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước mặt hồ Dương Đông

Cập nhật: 29/03/2022, 10:42:46 AM

Ngày 29/3/2022, USCO đã ký hợp đồng số 118/2022/KSXD-KTKH về việc Khảo sát địa chất cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước mặt hồ Dương Đông tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang