Khảo sát địa chất chuẩn bị cho Dự án xây dựng khuôn viên Trường Đại học Việt Nhật

Cập nhật: 09/12/2021, 09:26:02 AM

Ngày 08/12/2021 USCO đã ký hợp đồng với đối tác Nhật Bản về việc Khảo sát địa chất chuẩn bị cho Dự án xây dựng khuôn viên Trường Đại học Việt Nhật tại Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội