Khảo sát địa chất Dự án Công ty chi nhánh mới của Công ty TNHH JA SOLAR VIETNAM

Cập nhật: 11/05/2022, 09:24:32 AM

Ngày 05/5/2022, USCO đã ký hợp đồng số CG-001-202205068393 về việc Khảo sát địa chất Dự án Công ty chi nhánh mới của Công ty TNHH JA SOLAR VIETNAM tại KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang.