Khảo sát địa chất Dự án xây dựng Trường THPT Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 15/10/2021, 02:17:36 PM

Ngày 15/10/2021 USCO đã ký hợp đồng số... về việc khảo sát địa chất Dự án xây dựng Trường THPT Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.