Khảo sát địa chất Tổ hợp Khách sạn Văn phòng Trung tâm thương mại - dịch vụ tại lô đất B3-CC Starlake (Landmark 55)

Cập nhật: 12/10/2021, 02:48:26 PM

Ngày 12/10/2021 USCO đã ký hợp đồng số... về việc khảo sát địa chất Tổ hợp Khách sạn Văn phòng Trung tâm thương mại - dịch vụ tại lô đất B3-CC Starlake (Landmark 55)