Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 3.500m3/ng.đêm tại KCN Hải Yên

Cập nhật: 15/12/2021, 02:39:56 PM

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 02-2021/XLNT-HAIYEN/VIG-USCO về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ lập thiết kế cơ sở, Thiết kế Bản vẽ thi công Dự án ĐTDX Trạm xử lý nước thải giai đoạn 3 công suất 3.500m3/ng.đêm tại KCN Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.