Khảo sát Lô B1-CC4- Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Cập nhật: 25/05/2021, 03:20:37 PM

Ngày 25/5/2021 USCO đã ký hợp đồng số... về việc Khảo sát địa kỹ thuật công trình Lô Lô B1-CC4- Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây tại Quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội. Phục vụ thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công