Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huán luyện cho vùng cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc.

Cập nhật: 04/08/2016, 03:35:07 PM

Ngày 26/4/2016 USCO đã ký hợp đồng số S2323T0001-VIET-14009 về việc Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huán luyện cho vùng cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc.

 


Địa điểm: Dương Tơ- Phú Quốc- tỉnh Kiên Giang
Nội dung công việc:
- Khảo sát địa hình
+ Đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp I
+ Khống chế độ cao, thủy chuẩn hạng IV
+ Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m
- Khảo sát địa chất
+ Khoan khảo sát địa chất trên cạn và dưới nước
+ Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT các cấp đất đá I-III, IV-VI

+ Thí nghiệm trong phòng: Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt nén bằng phương pháp một trục) mẫu 9 chỉ tiêu; : Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng mẫu 7 chỉ tiêu; Thí nghiệm nén cố kết; Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá.

Thời gian bắt đầu thi công: Từ tháng 4/2016