Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Dự án khu dân cư Picenza Long Thành

Cập nhật: 09/03/2022, 04:28:40 PM

Ngày 09/3/2022, USCO đã ký hợp đồng số 80/2022/HDTV về việc Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Dự án khu dân cư Picenza Long Thành tại tỉnh Đồng Nai.