Dự án mỏ đá vôi Lam Sơn 2- Nhà máy xi măng Long Sơn

Cập nhật: 09/08/2019, 02:18:03 PM

USCO đã ký hợp đồng số 0808-1/KSXD-XMLS/2019 về việc Khảo sát đo vẽ địa hình, lập đề án thăm dò, khoan thăm dò, phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi Lam Sơn 2. Lập báo cáo đầu tư thiết kế cơ sở, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo phục hồi cải tạo môi trường, lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Lam Sơn 2, hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác

Địa điểm: Mỏ đá vôi thuộc khu vực Lam Sơn, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa