Tư vấn Systra kiểm tra tuyến tàu điện ngầm Nhổn - ga Hà Nội

Cập nhật: 04/08/2016, 03:32:38 PM

Chuyên gia tư vấn giám sát Systra Cộng hòa Pháp đang kiểm tra mẫu đất, đá do USCo khoan khảo sát và thí nghiệm của Dự án tuyến tàu điện ngầm Nhổn - ga Hà Nội.

 

USCo