Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 19/03/2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết >>
Công bố thông tin về xử lý vi phạm hành chính Công bố thông tin về xử lý vi phạm hành chính 09/08/2019

Công bố thông tin về xử lý vi phạm hành chính

Chi tiết >>
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 22/07/2019

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

Chi tiết >>
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 27/06/2019

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính

Chi tiết >>
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 18/04/2019

Sáng ngày 18/04/2019 tại trụ sở 91 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp