Công bố thông tin Công bố thông tin 12/10/2018

Công bố thông tin về việc thi hành án theo yêu cầu và thi hành án chủ động

Chi tiết >>
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 27/04/2018

Sáng ngày 27/04/2018 tại trụ sở 91 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết >>
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 11/04/2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết >>
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng 02/04/2018

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Chi tiết >>
Thông báo chốt danh sách cổ đông USC để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Thông báo chốt danh sách cổ đông USC để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 15/03/2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông USC để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chi tiết >>
1 2 3 4 5 Tiếp