Đảng bộ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty, lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 20/05/2020, 02:08:26 PM

Thực hiện theo Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 06/12/2019 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, ngày 20/5/2020, tại hội trường Đảng ủy Công ty, Đảng bộ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO sô 91 Phùng Hưng, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm , TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

       Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Tổ công tác số 3 của Đảng ủy Khối; Đồng chí Thân Hồng Linh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vân Xây dựng Việt Nam; Đồng chí Phạm Xuân Hải – Phó chủ tịch Công đoàn Ngành Xây dựng; Đại hội có sự tham dự của 54 đảng viên của Đảng bộ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.


Các Đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ Công ty

       
       Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn Dân nói chung và toàn thể đảng viên, CBCNV, Người lao động trong Công ty USCO nói riêng đang quyết tâm phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

       Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần: “Phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh của Đảng bộ, xây dựng Công ty Cổ phần USCO theo hướng đổi mới, chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển toàn diện và bền vững”.       Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lần thứ X là dịp để toàn Đảng bộ tập trung trí tuệ, tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới đưa Đảng bộ, Công ty Cổ phần USCO phát triển mạnh mẽ, toàn diện lên tầm cao mới.

       Đại hội Đảng bộ Công ty Lần thứ X đã tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;  Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa X và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III.

Đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Đại hội


Đồng chí Thân Hồng Linh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

       
      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ; thay mặt BCH Đảng bộ Khối đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương Đảng bộ Công ty với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua trong công tác sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng đảng, đoàn thể và các hoạt động an sinh xã hội. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ Đảng bộ Công ty được Ban thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận bằng những phần thưởng quý giá.

       Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Khối cũng nêu ra những khó khăn nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhưng đ/c tin tưởng Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty USCO phát huy tinh thần đoàn kết lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt các mục tiêu cụ thể đã đề ra trong công tác sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng đảng, chăm lo tốt đời sống cho người lao động trong doanh nghiệp.

       Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO đã bầu 09 đồng chí vào BCH khóa mới. Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, hội nghị đã bầu 03 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, Đ/c Vũ Văn Định – Tái cử Bí thư Đảng ủy, Đ/c Nguyễn Trọng Thoáng - Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy, Đ/c Trần Ngọc Sang – Thành viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

       Với tinh thần dân chủ 100% Đảng viên dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ khóa X nhiệm kỳ 2020 – 2025.Đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, cùng các Đồng chí Thân Hồng Linh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng  Việt Nam và Đồng chí Phm Xuân Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng chụp hình lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025