Tổ chức Hội nghị Sơ kết năm 2020

Cập nhật: 06/07/2020, 09:30:55 AM

Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2020 tại Thành phố Nha Trang, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.

     Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty, các đồng chí trưởng phòng ban chức năng, các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, Bí thư chi b, Phụ trách kế toán, các Trưởng phòng nghip vụ của các đơn vị trực thuộc Công ty về tham dự đông đủ.
      Tại Hội nghị các đơn vị đã báo cáo đánh giá công tác hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, những công việc đã thực hiện, những tồn đọng cần giải quyết và kế hoạch triển khai nhiệm vụ, công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.     Cũng tại Hội nghị đã công bố các quyết định thi đua khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Vit Nam trao cho các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty.      Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Thoáng trao quyết định số 320/QĐ-KSXD-TCLD ngày 18/6/2020 bổ nhim ông Vũ Đức Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghip Khảo sát Đo đạc và Xây dựng và Quyết định số 168/QĐ-KSXD-TCLD ngày 04/6/2020 cho ông Doãn Đoàn - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty được nghỉ vic hưởng chế đ hưu trí.    Ban Lãnh đạo Công ty cùng đại diện các đơn vị trực thuộc tặng hoa nhân dịp ông Doãn Đoàn nhận quyết định nghỉ hưu.     Đoàn đại biểu đến thăm trụ sở đơn vị trực thuộc Công ty là Trung tâm Thí nghiệm và KSSXD tại Miền Trung tại số 180 Lê Hồng Phong - Phường Phước Hải - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.     Đoàn đã đến Cảng Vân Phong-  Khánh Hòa thăm công trình hiện Công ty đang thi công là Dự án Xây dựng hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng, cầu tầu, đê chắn sóng và bến liền bờ, Trung tâm huấn luyện cảnh sát biển vùng 3.