Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Cập nhật: 10/01/2020, 01:20:38 PM

Sáng ngày 10/01/2020, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 - phương hướng triển khai nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Đồng chí Vũ Văn Định - Chủ tịch HĐQT, Đồng chí Nguyễn Trọng Thoáng - Tổng Giám đốc, Đồng chí Trần Ngọc Sang - Phó Tổng giám đốc chủ trì Hội nghị.

      Về dự Hội nghị có Đồng chí Lê Văn Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Ông Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Ông Trần Đức Toàn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam; Nguyễn Lâm Cường - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam; Ban Lãnh đạo; Ban kiểm soát, Trưởng phó phòng ban, trung tâm; Đại diện các đơn vị trực thuộc USCO.
     Tại Hội nghị Ông Nguyễn Trọng Thoáng- UV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Ngay từ những ngày đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch năm. Cán bộ lãnh đạo Công ty, thủ trưởng các phòng ban, các đơn vị trực thuộc đều phải quán triệt một tinh thần cao nhất đó là hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Với rất nhiều nỗ lực cố gắng để vượt qua khó khăn thử thách trong năm 2019 Công ty đã đạt giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động và các khoản trích nộp ngân sách đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra.

 - Về cơ cấu giá trị sản xuất năm 2019:

     Giá trị công tác Khảo sát-Tư vấn-Thiết kế chiếm tỷ trọng là 39%, Thí nghiệm và kiểm định là 11%, Xử lý nền móng-xây lắp là 51%. Như vậy năm 2019 giá trị sản lượng công tác Khảo sát–Tư vấn–Thiết kế vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng sản lượng. Lĩnh vực xây lắp trong ba năm trở lại đây đã chiếm được tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản lượng và doanh thu của Công ty. Với việc triển khai thi công các công trình xây lắp có giá trị lớn đã nâng cao giá trị sản lượng và doanh thu của Công ty bù đắp sự thiếu hụt các nguồn công việc thăm dò mỏ nguyên liệu, khảo sát ĐCCT phục vụ dự án nhà máy xi măng.
     Về hoạt động kinh doanh của 11 đơn vị trực thuộc Công ty : Năm 2019 5/11 Chi nhánh đạt và vượt kế hoạch sản lượng Công ty giao (Xí nghiệp Khảo sát và Xử lý nền móng, Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng, Trung tâm Thí nghiệm và KĐXD Hà Nội, Chi nhánh Công ty tại Miền Trung, Chi nhánh Công ty tại Miền Nam), một số đơn vị đạt dưới 50% kế hoạch (Xí nghiệp Khảo sát Địa chất và xây dựng, Xí nghiệp Khảo sát Đo đạc và xây dựng).

- Công tác quản trị doanh nghiệp:
     Thực hiện nghiêm chỉnh Chế độ thông báo thông tin trên sàn chứng khoán với nguyên tắc: cập nhật kịp thời, công khai, minh bạch.
     Thực hiện nghiêm chỉnh, đúng các quy định về công tác quản lý tài chính; chấp hành tốt các luật thuế, luật bảo hiểm, luật lao động... (tuy nhiên một số Chi nhánh do doanh thu thấp đã thực hiện chưa tốt, còn nợ đọng).
     Năm 2019 Công ty đã được Cục thuế Thành phố Hà nội thanh tra việc thực hiện luật, nghĩa vụ thuế đến hết năm 2018.
     Nguồn vốn của Doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Chế độ, đời sống, thu nhập của Người lao động được thực hiện đầy đủ và ổn định.
     Tăng cường công tác thu hồi công nợ, công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng và chống thất thoát, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất.
     Tình hình tài chính lành mạnh đảm bảo thanh khoản tốt. Chú trọng thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương, thuế và các khoản nợ khi đến hạn.
     Công tác quyết toán thu hồi vốn đã tích cực đôn đốc giải quyết, tuy nhiên do nhiều Chủ đầu tư còn rất khó khăn về vốn, hồ sơ thanh quyết toán còn thiếu nên công nợ tồn đọng từ nhiều năm hiện vẫn còn khá lớn.

 - Công tác đầu tư và mở rộng lĩnh vực sản xuất:
      Về đầu tư : Chủ trương của Công ty là xã hội hóa các khoản đầu tư trang thiết bị máy thi công để tăng vai trò làm chủ, tăng ý thức bảo quản, sử dụng tài sản và tìm kiếm công việc để nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong năm Công ty đã quyết định đầu tư cụ thể như sau:
       Năm 2019 Chi nhánh đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhà lưu mẫu (nhà kho) tại phường Trần Quang Diệu TP Quy Nhơn với giá trị 415 triệu đồng; vì vậy đã khắc phục được tình trạng ngập lụt nhà kho vào mùa mưa lũ, thiết bị dụng cụ khảo sát địa chất được bảo quản tốt.
       Chi nhánh đã đầu tư mua 01 máy nén vữa, đáp ứng được một phần sự thiếu hụt về thiết bị thí nghiệm.
      Về mở rộng sản xuất, phát triển thị trường : Chỉ đạo các đơn vị thành viên bám sát thị trường, đối tác truyền thống để triển khai các lĩnh vực sản xuất là thế mạnh của thương hiệu USCO. Đẩy mạnh sản xuất trong lĩnh vực xử lý nền móng, xây lắp công trình.
- Công tác Đảng:

     Năm 2019 Đảng bộ Công ty đề nghị Đảng ủy cấp trên công nhận là: “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019"

- Công tác thi đua khen thưởng: 

     Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ đóng góp vào kết quả chung của các tập thể, cá nhân trong Công ty, dựa trên các quy định, quy chế thi đua khen thưởng và trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty thực hiện nghiêm túc bình xét công nhận và đề nghị lên cấp trên các danh hiệu thi đua năm 2018 như sau :
+) Đề nghị Bộ công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 cho 14 tập thể và tặng bằng khen cho 05 tập thể trong toàn Công ty.
+) Đề nghị Bộ công nhận là chiến sỹ thi đua ngành cho 05 cá nhân và tặng bằng khen cho 08 cá nhân.
+) 31 tập thể được công nhận là tập thể lao động tiên tiến.
+) 54 cá nhân được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
+) 194 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
     Hội nghị đã nhận được nhiều phát biểu tham luận, ý kiến đóng góp của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cho báo cáo tổng kết 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019, đặc biệt Hội nghị đã được nghe những ý kiến chỉ đạo đóng góp quý báu của Ông Trần Đức Toàn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.
     Tại Hội nghị Công ty đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.
     Kết luận Hội nghị, Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam. Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng- USCO sẽ cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, các khoản trích nộp ngân sách, tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết năm 2019

 

Các đại biểu về dự Hội nghị tổng kết

Ông Nguyễn Trọng Thoáng - UV HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận của các đơn vị, Ông Trần Đức Toàn - Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam phát biểu và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và đóng góp những ý kiến quý báu cho phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 cho USCO.


Tại Hội nghị Công ty đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.