Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

Cập nhật: 27/01/2021, 02:30:51 PM

Sáng ngày 27/01/2021, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Ông Vũ Văn Định - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Trọng Thoáng - Tổng Giám đốc, Ông Trần Ngọc Sang - Phó Tổng giám đốc chủ trì Hội nghị.

       Về dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Đồng chí Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Ông Trần Đức Toàn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam; Ông Nguyễn Lâm Cường - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - Thành viên HĐQT Công ty USCO, Ông Hoàng Minh Quang - Công ty URS cùng toàn thể Ban Lãnh đạo; Ban kiểm soát, Trưởng phó phòng ban, trung tâm; Đại diện các đơn vị trực thuộc Công ty USCO về dự đông đủ.
       Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
       Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham luận, tâm tư nguyện vọng từ đại diện các đơn vị trực thuộc và những ý kiến góp ý chỉ đạo của đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.
       Phát biểu bế mạc hội nghị, Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT thay m
ặt Ban Lãnh đạo Công ty ghi nhận tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, lãnh đạo Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, tiếp tục phát huy thành quả và ưu thế của USCO cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, các khoản trích nộp ngân sách, tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết năm 2020
Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Ông Trần Minh Đức - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021  tại Hội nghị
   

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội phát biểu tại Hội nghị


Ông Trần Đức Toàn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam  phát biểu tại Hội nghị


Tại Hội nghị, đại diện các Phòng ban Công ty, các Đơn vị trực thuộc đón nhận các danh hiệu thi đua năm 2020