Tổ chức tập huấn công tác an toàn và vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên

Cập nhật: 24/03/2021, 03:51:45 PM

Sáng ngày 19 tháng 03 năm 2021, Công ty CP khảo sát và xây dựng USCO tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn và vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty nhằm nâng cao các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là các CBCNV đang thi công ngoài công trường.

      Đến tham gia giảng bài về công tác AT-VSLĐ có ông Phạm Minh Thắng - Giảng viên An toàn lao động Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, Anh toàn, Tư vấn xây dựng (Incosaf). 
     Về dự lớp tập huấn còn có các đồng chí Trưởng phó phòng ban Công ty, Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc cùng toàn thể CBCNV Công ty.
     Công tác an toàn lao động trong sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho mỗi cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty biết cách bảo vệ thân thể, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn, đảm bảo người lao động khỏe mạnh không mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh khác do lao động gây ra, nâng cao kiến thức, ý thức và trách nhiệm về công tác AT-VSLĐ, từ đó chủ động hơn trong xử lý các sự cố xảy ra tại đơn vị. Qua đó, mỗi học viên cần nêu cao ý thức trong học tập và nắm vững kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.