Kiêm tra phuc vụ thiết kế chống trượt Bãi thải Mỏ than Suối Bàng tại Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Cập nhật: 21/03/2022, 10:39:03 AM

Ngày 18/3/2022 đoàn cán bộ Công ty USCO đã đi kiểm tra công tác phuc vụ thiết kế chống trượt Bãi thải Mỏ than Suối Bàng tại Vân Hồ, tỉnh Sơn La.