Dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Hà Long- Hà Trung- Thanh Hóa Dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Hà Long- Hà Trung- Thanh Hóa 01/02/2024

Ngày 22/01/2024, USCO đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình, lập đề án thăm dò, khoan thăm dò, phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ sét; Lập báo cáo đầu tư; thiết kế cơ sở khai thác; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Hà Long- Hà Trung- Thanh Hóa

Chi tiết >>
Dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thành Tâm- Thành An- Thanh Hóa Dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thành Tâm- Thành An- Thanh Hóa 01/02/2024

Ngày 22/01/2024, USCO đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình, lập đề án thăm dò, khoan thăm dò, phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ sét; Lập báo cáo đầu tư; thiết kế cơ sở khai thác; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thành Tâm- Thành An- Thanh Hóa

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát xây dựng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu chung cư Tạ Quang Bửu Tư vấn khảo sát xây dựng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu chung cư Tạ Quang Bửu 23/01/2024

Ngày 23/01/2024, USCO đã ký hợp đồng thi công Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu chung cư Tạ Quang Bửu, P Bình Hàn, TP Hải Dương

Chi tiết >>
Khảo sát, đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 dự án Khu chức năng đô thị Trũng Kênh Khảo sát, đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 dự án Khu chức năng đô thị Trũng Kênh 03/01/2024

Ngày 02/01/2024, USCO đã ký hợp đồng số .../2024/HT-USCO về việc Khảo sát, đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 dự án Khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp cải tạo chỉnh trang làng xóm cũ tại Phường Thịnh Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Chi tiết >>
Khoan khảo sát địa chất DA ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III Khoan khảo sát địa chất DA ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III 03/01/2024

Ngày 01/01/2024, USCO đã ký hợp đồng số .../2024/HDTV/TESECO-USCO/ĐVIII về việc Khoan khảo sát địa chất DA ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Nình

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp Cuối