Khoan khảo sát địa chất - Dự toán chi tiết nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp Bộ Quốc phòng Khoan khảo sát địa chất - Dự toán chi tiết nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp Bộ Quốc phòng 19/12/2023

Ngày 19/12/2023, USCO đã ký hợp đồng số 1426A/2023/HD/HVKTQS-USCO về việc Thực hiện gói thầu TV-01 Khoan khảo sát địa chất - Dự toán chi tiết nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp Bộ Quốc phòng "Điều tra, khảo sát thực trạng, xác định các giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động của các yếu tố môi trường gây sạt lở đất ảnh hưởng đến công trình quân sự ở các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao"

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất phục vụ cho Dự án phát triển chung cư cao tầng CH-03 - Dự án ParkCity Hanoi Khảo sát địa chất phục vụ cho Dự án phát triển chung cư cao tầng CH-03 - Dự án ParkCity Hanoi 06/12/2023

Ngày 06/12/2023, Công ty USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát địa chất phục vụ cho giai đoạn TKCS, TKKT và TKBVTC cho Dự án phát triển chung cư cao tầng CH-03 - Dự án ParkCity Hanoi

Chi tiết >>
Tư vấn biên tập, số hóa bản đồ địa hình và lập đồ án quy hoạch: Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 Tư vấn biên tập, số hóa bản đồ địa hình và lập đồ án quy hoạch: Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 04/12/2023

Ngày 04/12/2023, Công ty USCO đã ký hợp đồng thi công Gói thầu: Tư vấn biên tập, số hóa bản đồ địa hình và lập đồ án quy hoạch: Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất theo định hướng phát triển chuyên môn của bệnh viện Nhân Ái Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất theo định hướng phát triển chuyên môn của bệnh viện Nhân Ái 01/12/2023

Ngày 01/12/2023 USCO đã ký hợp đồng về việc Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất theo định hướng phát triển chuyên môn của bệnh viện Nhân Ái tại TP HCM.

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất bổ sung Dự án cải tạo Nghĩa trang thành phố HCM (Lạc Cảnh) Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất bổ sung Dự án cải tạo Nghĩa trang thành phố HCM (Lạc Cảnh) 01/12/2023

Ngày 01/12/2023 USCO đã ký hợp đồng về việc Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất bổ sung Dự án cải tạo Nghĩa trang thành phố HCM (Lạc Cảnh).

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp Cuối