Khảo sát địa chất DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình. Khảo sát địa chất DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình. 26/01/2022

Ngày 26/01/2022, USCO đã ký hợp đồng số 26.1/2022/HĐKS về việc Tư vấn khảo sát địa chất bước thiết kế bản vẽ thi công DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết >>
Thi công cải tạo mở rộng khu văn phòng, layout workshop An Du, tỉnh Quảng Ninh. Thi công cải tạo mở rộng khu văn phòng, layout workshop An Du, tỉnh Quảng Ninh. 17/01/2022

Ngày 06/01/2022 USCO đã ký hợp đồng số 0601/2022/HĐKT về việc Thi công cải tạo mở rộng khu văn phòng, layout workshop An Du, tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết >>
Mua sắm, lắp đặt thiết bị quan trắc và khoan giếng quan trắc cho các giếng khai thác nước tại Hà Nội. Mua sắm, lắp đặt thiết bị quan trắc và khoan giếng quan trắc cho các giếng khai thác nước tại Hà Nội. 31/12/2021

Ngày 30/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 2812/2021/HĐ-XD về việc Mua sắm, lắp đặt thiết bị quan trắc và khoan giếng quan trắc cho các giếng khai thác nước tại Hà Nội.

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 và Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng trường Mầm non May 10. Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 và Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng trường Mầm non May 10. 31/12/2021

Ngày 31/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số …/2022 về việc Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 và Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng trường Mầm non May 10.

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm Khảo sát ĐCCT Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm 17/12/2021

Ngày 04/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 03-TTHN-BD/2021/HĐTV Khảo sát ĐCCT phục vụ bước lập DA ĐTXD công trình Trung tâm Hội nghị - biểu diễn thành phố thành phố và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Chi tiết >>
Đầu Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tiếp Cuối