Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 5.000m3/ng.đêm tại KCN Phú Hà Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 5.000m3/ng.đêm tại KCN Phú Hà 15/12/2021

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 02-2021/XLNT-PHUHA/VIG-USCO về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế Bản vẽ thi công Dự án ĐTDX Trạm XLNT công suất 5.000m3/ng.đêm tại KCN Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết >>
Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 3.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1 Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 3.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1 15/12/2021

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 01-2021/XLNT-THUANTHANH/VIG-USCO về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ lập thiết kế cơ sở, Thiết kế Bản vẽ thi công Dự án ĐTDX Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 3.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết >>
Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 3.500m3/ng.đêm tại KCN Hải Yên Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 3.500m3/ng.đêm tại KCN Hải Yên 15/12/2021

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 02-2021/XLNT-HAIYEN/VIG-USCO về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ lập thiết kế cơ sở, Thiết kế Bản vẽ thi công Dự án ĐTDX Trạm xử lý nước thải giai đoạn 3 công suất 3.500m3/ng.đêm tại KCN Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết >>
Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 8.400m3/ng.đêm tại KCN Yên Phong Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 8.400m3/ng.đêm tại KCN Yên Phong 15/12/2021

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 02-2021/XLNT-YPIIC/VIG-USCO về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế Bản vẽ thi công Dự án ĐTDX Trạm XLNT công suất 8.400m3/ng.đêm tại KCN Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết >>
Khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ quy hoạch xây dựng tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình Khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ quy hoạch xây dựng tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình 10/12/2021

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số …/2021/HĐKT/HPHN-USCO về việc khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ quy hoạch xây dựng tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình

Chi tiết >>
Đầu Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tiếp Cuối