Tư vấn gói thầu Điều tra đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký nước dưới đất; lập Danh mục vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Tư vấn gói thầu Điều tra đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký nước dưới đất; lập Danh mục vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 28/08/2023

Ngày 18/8/2023, USCO đã ký hợp đồng số 20-2023/HDTV về việc Điều tra đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký nước dưới đất; lập Danh mục vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chi tiết >>
Khảo sát địa hình và địa chất Dự án tại Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5ha Khảo sát địa hình và địa chất Dự án tại Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5ha 10/08/2023

Ngày 10/8/2023, USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát địa hình và địa chất Dự án tại Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5ha

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất Dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03 Khảo sát địa chất Dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03 01/08/2023

Ngày 01/8/2023 USCO đã ký hợp đồng Khảo sát địa chất Dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03

Chi tiết >>
Thi công xử lý chống thấm đập dâng thuộc Dự án Thủy điện Đăk Đoa Thi công xử lý chống thấm đập dâng thuộc Dự án Thủy điện Đăk Đoa 30/06/2023

Ngày 30/7/ USCO đã ký hợp đồng số 309/2023/HĐTCXD về việc Thi công xử lý chống thấm đập dâng thuộc Dự án Thủy điện Đăk Đoa- tỉnh Gia Lai.

Chi tiết >>
Khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình; lập đề án thăm dò; khoan thăm dò; phân tích mẫu...Dự án mỏ đá sét Nga Sơn Khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình; lập đề án thăm dò; khoan thăm dò; phân tích mẫu...Dự án mỏ đá sét Nga Sơn 30/06/2023

Ngày 30/6/ USCO đã ký hợp đồng số 0627-1/HDKT/LS-USCO/23 về việc Khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình; lập đề án thăm dò; khoan thăm dò; phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ sét; Lập báo cáo đầu tư; thiết kế cơ sở khai thác; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ sét- Dự án mỏ đá sét Nga Sơn - Thanh Hóa.

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp Cuối