Khảo sát địa chất chuẩn bị cho Dự án xây dựng khuôn viên Trường Đại học Việt Nhật Khảo sát địa chất chuẩn bị cho Dự án xây dựng khuôn viên Trường Đại học Việt Nhật 09/12/2021

Ngày 08/12/2021 USCO đã ký hợp đồng với đối tác Nhật Bản về việc Khảo sát địa chất chuẩn bị cho Dự án xây dựng khuôn viên Trường Đại học Việt Nhật tại Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Chi tiết >>
Khảo sát Dự án ĐTXD Nhà máy xử lý nước sạch công suất 15.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1 Khảo sát Dự án ĐTXD Nhà máy xử lý nước sạch công suất 15.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1 08/12/2021

Ngày 08/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 02-2021/XLNS-THUANTHANH về việc Khảo sát Dự án ĐTXD Nhà máy xử lý nước sạch công suất 15.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1 tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Khảo sát ĐCCT Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 08/12/2021

Ngày 08/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số …/2021/HĐ-TVMNB về việc Tư vấn Khảo sát ĐCCT giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi tiết >>
Thí nghiệm cọc Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thí nghiệm cọc Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 08/12/2021

Ngày 08/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số …/2021/HĐ-TVMNB về việc Tư vấn Thí nghiệm cọc Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi tiết >>
Thi công cải tạo nhà phụ trợ tại Quảng Ninh Thi công cải tạo nhà phụ trợ tại Quảng Ninh 15/11/2021

Ngày 12/11/2021 USCO đã ký hợp đồng số 1211/2021/HĐKT về việc Thi công cải tạo nhà phụ trợ tại TP Hạ Long - Quảng Ninh

Chi tiết >>
Đầu Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tiếp Cuối