Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án sửa chữa, nâng cấp các khu học viên cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Phú Văn Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án sửa chữa, nâng cấp các khu học viên cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Phú Văn 01/12/2023

Ngày 01/12/2023 USCO đã ký hợp đồng về việc Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án sửa chữa, nâng cấp các khu học viên cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Phú Văn tại TP HCM.

Chi tiết >>
Khoan khảo sát địa chất, địa chất thủy văn, lấy mẫu, phân tích mẫu thuộc đề tài: Nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực môi trường địa chất và tai biến địa chất biển Khoan khảo sát địa chất, địa chất thủy văn, lấy mẫu, phân tích mẫu thuộc đề tài: Nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực môi trường địa chất và tai biến địa chất biển 19/10/2023

Ngày 19/10/2023 USCO đã ký hợp đồng số ,,,/2023/HDTV-ĐCDVLB về việc Khoan khảo sát địa chất, địa chất thủy văn, lấy mẫu, phân tích mẫu thuộc đề tài: Nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực môi trường địa chất và tai biến địa chất biển khu vực châu thổ sông Hông và châu thổ sông Trường Giang

Chi tiết >>
Thí nghiệm cọc Dự án Thí nghiệm cọc Dự án "Trường quay S1 và quảng trường trung tâm" Đài Truyền hình Việt Nam 12/10/2023

Ngày 11/10/2023, USCO đã ký hợp đống số .../2023/TVTK/VP-USCO về việc Thí nghiệm cọc Dự án "Trường quay S1 và quảng trường trung tâm" Đài Truyền hình Việt Nam.

Chi tiết >>
Khảo sát thăm dò bổ sung bổ sung lớp kẹp đá Đolomit làm VLXD và phụ gia xi măng mỏ Lam Sơn, Thanh Hóa; Lập báo cáo trình Hội đồng trữ lượng phê duyệt Khảo sát thăm dò bổ sung bổ sung lớp kẹp đá Đolomit làm VLXD và phụ gia xi măng mỏ Lam Sơn, Thanh Hóa; Lập báo cáo trình Hội đồng trữ lượng phê duyệt 05/10/2023

Ngày 05/10/2023 USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát thăm dò bổ sung bổ sung lớp kẹp đá Đolomit làm VLXD và phụ gia xi măng mỏ Lam Sơn, Thanh Hóa; Lập báo cáo trình Hội đồng trữ lượng phê duyệt tại Thanh Hóa.

Chi tiết >>
Khảo sát địa hình và địa chất Dự án Điện rác Ninh Bình Khảo sát địa hình và địa chất Dự án Điện rác Ninh Bình 22/09/2023

Ngày 22/9/2023 USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát địa hình và địa chất Dự án Điện rác Ninh Bình

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp Cuối