Khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình; lập đề án thăm dò; khoan thăm dò; phân tích mẫu...Dự án mỏ đá sét Nga Sơn Khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình; lập đề án thăm dò; khoan thăm dò; phân tích mẫu...Dự án mỏ đá sét Nga Sơn 30/06/2023

Ngày 30/6/ USCO đã ký hợp đồng số 0627-1/HDKT/LS-USCO/23 về việc Khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình; lập đề án thăm dò; khoan thăm dò; phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ sét; Lập báo cáo đầu tư; thiết kế cơ sở khai thác; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ sét- Dự án mỏ đá sét Nga Sơn - Thanh Hóa.

Chi tiết >>
Lập dự án Nhà máy sản xuất vữa khô trộn sẵn công suất 3 triệu tấn/năm; Xin giấy chứng nhận đầu tư dự án Lập dự án Nhà máy sản xuất vữa khô trộn sẵn công suất 3 triệu tấn/năm; Xin giấy chứng nhận đầu tư dự án 14/07/2022

Ngày 14/7/2022 USCO đã ký hợp đồng số /2022/KSXD-KTKH về việc Lập dự án Nhà máy sản xuất vữa khô trộn sẵn công suất 3 triệu tấn/năm; Xin giấy chứng nhận đầu tư dự án tại Thanh Thủy, huyện ThanLập dự áh Liêm, Hà Nam

Chi tiết >>
Lập dự án Nhà máy sản xuất vữa xi măng công suất 1 triệu tấn/năm; Xin giấy chứng nhận đầu tư dự án Lập dự án Nhà máy sản xuất vữa xi măng công suất 1 triệu tấn/năm; Xin giấy chứng nhận đầu tư dự án 14/07/2022

Ngày 05/7 USCO đã ký hợp đồng số 298/2022/KSXD-KTKH về việc Lập dự án Nhà máy sản xuất vữa xi măng công suất 1 triệu tấn/năm; Xin giấy chứng nhận đầu tư dự án tại Thanh Thủy, huyện ThanLập dự áh Liêm, Hà Nam

Chi tiết >>
Khảo sát đo vẽ địa hình, lập đề án thăm dò; khoan thăm dò, phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ đá Granit... tại tỉnh Bình Định Khảo sát đo vẽ địa hình, lập đề án thăm dò; khoan thăm dò, phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ đá Granit... tại tỉnh Bình Định 13/05/2022

Ngày 13/5/2022 USCO đã ký hợp đồng số 0513-1/HDKT/LS-USCO/2022 về việc Khảo sát đo vẽ địa hình, lập đề án thăm dò; khoan thăm dò, phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ đá Granit. Lập báo cáo đầu tư, thiết kế cơ sở khai thác, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo phục hồi cải tạo môi trường, lập hồ sơ xin giấp phép khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại tỉnh Bình ĐỊnh

Chi tiết >>
Khảo sát, lập đề án xin giấy phép thăm dò nâng cấp trữ lượng các khối tài nguyên mỏ đá vôi Hang Nước II Khảo sát, lập đề án xin giấy phép thăm dò nâng cấp trữ lượng các khối tài nguyên mỏ đá vôi Hang Nước II 02/03/2022

Ngày 28/02/2022 USCO đã ký hợp đồng số 282/2022/KSXD/KTKH về việc Khảo sát, lập đề án xin giấy phép thăm dò nâng cấp trữ lượng các khối tài nguyên mỏ đá vôi Hang Nước II phục vụ cho dây chuyền 2 nhà máy xi măng Hướng Dương công suất 2500 tấn clinkr/ngày tại Ninh Bình

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp