Thăm dò mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực khối III và mỏ sét Xích Thổ- Dự án đầu tư xây dựng xi măng Thăng Long 2 Thăm dò mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực khối III và mỏ sét Xích Thổ- Dự án đầu tư xây dựng xi măng Thăng Long 2 04/08/2016

Ngày 11/12/2009 USCO đã ký hợp đồng số 01/2009/HĐTV/TLCC2-USCO với Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long 2 về việc Thăm dò mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực khối III và mỏ sét Xích Thổ- Dự án đầu tư xây dựng xi măng Thăng Long 2

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7