Khoan thăm dò, kết hợp khai thác nước ngầm tại KCN Trần Đề, Sóc Trăng Khoan thăm dò, kết hợp khai thác nước ngầm tại KCN Trần Đề, Sóc Trăng 25/11/2020

Ngày 23/11/2020 USCO đã ký hợp đồng số 09/2020/HĐTC/HT-USCO về việc Khoan thăm dò, kết hợp khai thác nước ngầm tại KCN Trần Đề, Sóc Trăng

Chi tiết >>
Tư vấn, điều tra, đánh giá hiện trạng các nhà máy nước: Ngọc Hà, Nam Dư, Mai Dịch và Thượng Cát  tại thành phố Hà Nội. Tư vấn, điều tra, đánh giá hiện trạng các nhà máy nước: Ngọc Hà, Nam Dư, Mai Dịch và Thượng Cát tại thành phố Hà Nội. 27/10/2020

Tư vấn, điều tra khảo sát và lập báo cáo đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất phục vụ xin cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất cho các nhà máy nước: Ngọc Hà, Nam Dư, Mai Dịch và Thượng Cát tại thành phố Hà Nội.

Chi tiết >>
Khảo sát lập đề án xin giấy phép; Thăm dò mỏ, xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Bo Lang mở rộng Khảo sát lập đề án xin giấy phép; Thăm dò mỏ, xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Bo Lang mở rộng 17/07/2020

Ngày 16/7/2020 USCO đã ký hợp đồng số 06.07.20/KSXD/KTKH về việc Khảo sát lập đề án xin giấy phép thăm dò mỏ đá vôi Bo Lang mở rộng; Thăm dò mỏ đá vôi Bo Lang mở rộng, xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Bo Lang mở rộng

Chi tiết >>
Lập báo cáo kết quả thăm dò, báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ sét tại Đồng Tháp Lập báo cáo kết quả thăm dò, báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ sét tại Đồng Tháp 11/03/2020

Ngày 11/3 USCO đã ký hợp đồng số 68/2020/HĐKT/TH-USCO vv lập và thi công đề án Thăm dò, lập Báo cáo kết quả thăm dò, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường và tham vấn cộng đồng, TK khai thác mỏ, DAĐT công trình khai thác mỏ, thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan chức năng để xin cấp phép mỏ sét cung cấp nguyên liệu cho nhà máy gạch Ceramic và Granite tại xã Phú HIệp

Chi tiết >>
Dự án mỏ đá vôi Lam Sơn 2- Nhà máy xi măng Long Sơn Dự án mỏ đá vôi Lam Sơn 2- Nhà máy xi măng Long Sơn 09/08/2019

USCO đã ký hợp đồng số 0808-1/KSXD-XMLS/2019 về việc Khảo sát đo vẽ địa hình, lập đề án thăm dò, khoan thăm dò, phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi Lam Sơn 2. Lập báo cáo đầu tư thiết kế cơ sở, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo phục hồi cải tạo môi trường, lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Lam Sơn 2, hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp