Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Đông Hội Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Đông Hội 31/10/2017

Ngày 18/10/2017 USCO đã ký hợp đồng số 593/2017/HĐ-TVTK với Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh về việc Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Đông Hội

Chi tiết >>
Lập báo cáo kỹ thuật Dự án Cải tạo, sửa chữa các công trình phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 Lập báo cáo kỹ thuật Dự án Cải tạo, sửa chữa các công trình phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 25/09/2017

Ngày 25/9/2017 USCO đã ký các hợp đồng với Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình văn hóa- xã hội thành phố Hà Nội về việc Lập báo cáo kinh thế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa các Dự án Cải tạo, sửa chữa các công trình phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Chi tiết >>
Dự án thi công xây dựng Kho than DA ĐTXD công trình nhà máy xi măng Tân Thắng Dự án thi công xây dựng Kho than DA ĐTXD công trình nhà máy xi măng Tân Thắng 11/07/2017

Ngày 11/7/2017 USCO đã ký hợp đồng số 1107/2017/HĐTCXD/AT-USCO về việc Thi công xây dựng Kho than DA ĐTXD công trình nhà máy xi măng Tân Thắng tại xã Tân Thắng- huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An.

Chi tiết >>
Dự án Tăng cường năng lực và bảo dưỡng tàu thuyền cho Lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 - Phú Quốc Dự án Tăng cường năng lực và bảo dưỡng tàu thuyền cho Lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 - Phú Quốc 18/05/2017

Ngày 30/11/2016 USCO đã ký hợp đồng số S2323T0001-VIET-16014 về việc Xây dựng cơ sở hạ tầng cho Dự án Tăng cường năng lực và bảo dưỡng tàu thuyền cho Lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 - Phú Quốc.

Chi tiết >>
Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán Dự án Xây dựng trường THCS Dục Tú Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán Dự án Xây dựng trường THCS Dục Tú 18/05/2017

Ngày 22/3/2017 USCO đã ký hợp đồng số 188/2017/KSXD/TVTK với Ban Quản lý dự án ĐTXD Huyện Đông Anh về việc Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán Dự án Xây dựng trường THCS Dục Tú- Huyện Đông Anh

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 Tiếp