Thi công cải tạo mở rộng khu văn phòng, layout workshop An Du, tỉnh Quảng Ninh.

Cập nhật: 17/01/2022, 02:01:42 PM

Ngày 06/01/2022 USCO đã ký hợp đồng số 0601/2022/HĐKT về việc Thi công cải tạo mở rộng khu văn phòng, layout workshop An Du, tỉnh Quảng Ninh.