Thi công cải tạo nhà phụ trợ tại Quảng Ninh

Cập nhật: 15/11/2021, 03:39:18 PM

Ngày 12/11/2021 USCO đã ký hợp đồng số 1211/2021/HĐKT về việc Thi công cải tạo nhà phụ trợ tại TP Hạ Long - Quảng Ninh